03 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 14 بهمن 1393 ساعت 13:53

اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس در تاریخ 14 بهمن

 

 

 

 

 

میانگین قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران معادل: 34100 ریال و مجموع تناژ آن برابر با 68442 تن می باشد.

 

ردیف نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) حداقل عرضه (تن) قیمت پایه (ریال)
1 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 2,000 50 44,642
2 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,002 50 32,000
3 پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 210 50 33,500
4 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 210 50 33,500
5 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 50 25,582
6 پلی پروپیلن نساجی RG1101M پتروشیمی رجال 315 50 33,500
7 پلی پروپیلن نساجی (پودر) OFF - C30S درجه 3 پتروشیمی مارون 30 20 18,425
8 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 50 33,500
9 پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 4,158 50 22,500
10 پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 20 30,150
11 پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 50 33,500
12 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 50 30,188
13 پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 132 20 30,150
14 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 50 33,500
15 پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1 پتروشیمی مارون 132 20 34,650
16 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3000 50 44,475
17 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 5000 50 41,557
18 پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 836 50 25,000
19 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 50 42,410
20 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 50 25,582
21 پلی استایرن معمولی GP35 طاهاسازان پیشتاز 220 50 39,950
22 پلی استایرن معمولی 26C طاهاسازان پیشتاز 220 50 39,550
23 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 4004 50 42,410
24 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 50 30,988
25 پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 20 20 40,178
26 پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 2000 50 38,278
27 پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 20 35,446
28 پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 5,000 50 26,861
29 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 3000 50 39,686
30 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2,000 50 44,642
31 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 50 25,582
32 پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 140 20 40,178
33 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2,002 50 30,188
34 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 50 32,786
35 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 50 32,000
36 پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 80 20 24,175
37 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,000 50 30,200
38 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 99 50 33,100
39 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,000 50 30,200
40 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 500 50 30,200
41 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,000 50 30,200
42 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 50 44,308
43 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 50 30,988
44 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 50 44,364
45 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 50 32,786
46 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 176 50 30,200
47 پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 30 20 24,369
48 پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 60 20 34,644
49 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,000 50 25,582
50 پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 پلی پروپیلن جم 170 20 34,650
51 پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 300 50 28,140
52 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 990 50 38,750
53 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 50 42,448
54 پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم 440 50 38,500
55 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 50 42,448
56 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 50 38,500
57 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 880 50 33,500
58 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 660 50 33,500
59 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 880 50 33,500
60 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 50 59,278
61 پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 40 20 21,489
62 پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 20 35,714
63 پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 80 20 39,877
64 پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 110 20 38,974
65 پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 130 20 25,326

 

 

 

 

 

منبع : بورس کالای ایران

.