20 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious

معرفی اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران

 

 حمید رضا نمکی 

رئیس هیات مدیره تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران
09121190639
55206806


محمد رضا حیدری
مدیر عامل تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران
در سال 1364 از اداره کل صنایع استان تهران دارای مجوز می باشد ، تولید انواع صندلی و نیمکت 

تلفن کارخانه : 55004245-55004626-55005158 (021)
همراه : 09121890253محمود حفیظی

نائب رئیس تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران

 تولید لوازم کودک ، میز و صندلی کودک

www. vaniyatatoys.com

کارخانه : 34-55234831

فکس :55207032

همراه : 09121540362سلمان قنداقساز
32 سال سابقه مجوز فعالیت از صنایع تهران تولیدی و مجوز فعالیت از صنایع تهران تولید و مجوز قالبسازی از صنایع تهران سال 1375 ، تولیدات انواع ظروف خانگی سطل – سبد – ظروف آشپزخانه 
تلفن کارخانه :56546766-56546767(021 )
همراه:09121255672
Info @ saimanpiastic.com
Salmunplastic.com

 پرویز گلچین 

هیات مدیره

 09121274144

 46882452

 

محمد معصومی

هیات مدیره

 09121089330

 76262348

 

علیرضا کاموئی

هیات مدیره

 09121693730

 56390059


بازرس

 اکبر مشهدی زاده

09121255079