چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 11 بهمن 1395 ساعت 10:10

قیمت مواد اولیه 95/11/10

 

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/11/03     نرخ دلار 38004

 

 

95/11/10

 

دلار بازار آزاد

38,360

 

دلار مرکز مبادلات

32,364

 

SBR1712

قیمت پایه 85559

93,600