05 ارديبهشت 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 13:03

قیمت های جدید محصولات پتروشیمی برای عرضه در بورس کالا تا ٣١ اردیبهشت + جدول

تعاون پلاست: قیمت های جدید محصولات پتروشیمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی تا 31 اردیبهشت 1396 اعلام شد.

 

 

ارز با قیمت  37429  ریال محاسبه شده است.