04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 ساعت 13:08

دستاوردهای صنعت پتروشیمی طی سالهای ١٣٩٢ تا پایان ١٣٩٥ اعلام شد

میزان تولید طی سالهای 1392 تا 1395 با 25 درصد رشد به میزان 10 میلیون تن افزایش یافته است، به طوریکه مقدار کل تولید در سال پایه (1392) 40.6 میلیون تن بوده است که این میزان تا پایان سال 1395، به 50.6 میلیون تن افزایش یافته است.

به گزارش تعاون پلاست به نقل از ایلنا؛ ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در بازه زمانی سال های 1392 لغایت 1395 بیش از 9 درصد رشد داشته است که ناشی از اجرای 12 طرح تولیدی و یک طرح توسعه ای سرویس های جانبی به ظرفیت بیش از 5 میلیون بوده است.  

برپایه مستندات موجود، میزان تولید طی همین مدت با 25 درصد رشد به میزان 10 میلیون تن افزایش یافته است، به طوریکه مقدار کل تولید در سال پایه (1392)  40.6 میلیون تن بوده است که این میزان تا پایان سال 1395، به 50.6 میلیون تن افزایش یافته است.

ظرفیت نصب شده در سال 1393 بدون احتساب NF3 بندر امام 56.7 میلیون تن بوده است، که این ظرفیت در سال گذشته نزدیک به 62 میلیون تن رسیده است.

این گزارش می افزاید، طی سالهای 1392 تا 1395 میزان فروش خالص  با 27 درصد رشد به میزان 6 میلیون تن از روند افزایشی برخوردار بوده است ،به عبارتی  این میزان فروش خالص به ترتیب طی سالهای 1392 تا 1395، از رقم 21.7 میلیون تن بالغ بر 27.6 میلیون تن شده است.

در سال 1392، میزان صادرات 12.8 میلیون تن بوده است که در پایان سال 1395 به 20.4 میلیون تن رسیده است.

شایان توجه است، دوران پسا برجام دوران حیات مجدد صنعت پتروشیمی ایران است و موقعیتی مناسب برای تکمیل زیرساخت­ها و الزامات مورد نیاز جهش دوم صنعت پتروشیمی فراهم شده است. رشد صادرات و حضور فعال­تر نقش آفرینان حوزه پتروشیمی ایران در بازارهای منطقه­ ای و جهانی، بیانگر به وجود آمدن بستر مناسب جهت فعالیت و نیز نوید دهنده افقی روشن است.

باشد تا جهش دوم صنعت پتروشیمی موتور محرک تکمیل فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور عزیز ایران باشد.