04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396 ساعت 15:30

امکان تقسیط بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی فراهم شد

تعاون پلاست: سازمان مالیاتی طی بخشنامه ای از امکان قسط بندی برای آن دسته از واحدهایی خبر داد که امکان پرداخت اقساط در موعد مقرر را ندارند.

 

 متن بخشنامه به شرح زیر است: 

با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۴ /ص مورخ  ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ بدینوسلیه مقرر می گردد:

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیربط که به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را ندارد، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک ها و سفته های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط های قبلی در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون فوق صرفا برای یکبار فراهم گردد.

بدیهی است در خصوص اینگونه مودیان بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۸۳۱/۶۲۳۱۹  مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و با تقسیط مجدد بدهی مالیاتی در مورد چک ها و سفته های برگشتی و واخواستی قبلی منبع می نمود، با صدور این بخشنامه لغو می گردد.