02 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 01 خرداد 1396 ساعت 16:47

دانش فنی تولید گرید جدید لوله پلی اتیلن سنگین بومی شد

وی افزود: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نخستین بار در ایران موفق به تولید گرید لوله پلی اتیلن سنگین High Performance PE100 در فرآیند بومی شد و سه راکتور Multimodal HDPE (MMP-HDPE)، مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی در گرید PE100+ ساخته است.

قنبری با بیان این که این گرید ویژه در ساخت لوله های پلی اتیلنی گازرسانی و آبرسانی مورد نیاز است، تصریح کرد: هم اکنون دانش فنی این گرید در انحصار تعداد محدودی شرکت پتروشیمی خارجی قرار دارد و نیاز داخل کشور به این نوع مواد نیز به طور کامل از منابع خارجی تامین می شود. بنابراین می توان دستیابی به این فناوری را گامی برای تحقق خوداتکایی صنعت و صرفه جویی ارزی و اقتصادی دانست.