04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 02 خرداد 1396 ساعت 11:24

رقابت برای پلی پروپیلن های شیمیایی و نساجی

به گزارش تعاون پلاست به نقل از «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عرضه محصولات ۱۶ هزار و ۵۷ تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۵۴ هزار و ۲۹۹ تن بود.

در گروه محصولات پلیمری، پلی پروپیلن های شیمیایی و نساجی با رقابت از سوی معامله گران خریداری شدند.

به این ترتیب پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۰J نویدزرشیمی با عرضه ۲۵۲ تن ۷۵۶ تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۸۷۴ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴۴ هزارتومان رقم خورد.

پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰Cاین مجتمع هم با ۶۳۰ تن عرضه ۲۷۲۵۸ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۳۷۹ تومان بود. معامله گران این کالا را با نرخ خرید ۴ هزار و ۸۱۷ تومان خریداری کردند.

پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XKپتروشیمی رجال با عرضه ۲۷۳ تن ۵۶۷ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۸۷۴ تومان و میانگین نرخ خرید این کالا هم ۳ هزار و ۹۹۹ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA نویدزرشیمی با ۸۴ تن عرضه ۱۲۶ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۱۰۵ تومان و میانگین نرخ این کالا هم ۴ هزار و ۱۴۹۹ تومان بود.

پلی پروپیلن نساجی C۳۰S پتروشیمی مارون هم با ۳۳۰۰ تن عرضه ۶۸۸۶ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۸۷۴ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۹۶۳۳ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S پتروشیمی شازند هم با ۲۰۰ تن عرضه ۶۰۰ تن تقاضا داشت. معامله گران این کالا را با رقم ۳ هزار و ۹۷۴  تومان خریداری شد.

پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R این مجتمع هم با ۵۰۰ تن عرضه ۱۰۴۰ تن تقاضا داشت، این کالا با میانگین نرخ ۳ هزار و ۹۷۷ تومان  معامله شد.

همچنین پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰ پتروشیمی پلی نار هم عرضه ۱۰۰۸ تنی به میزان ۱۵۳۳ تن تقاضا داشت، میانگین نرخ خرید این کالا هم ۳ هزار و ۹۴۷۷ تومان بود.