05 خرداد 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 21 خرداد 1396 ساعت 11:08

خدمات بیمه تکمیلی درمان برای واحدهای حقوقی عضو اتاق تهران

 اعضای حقوقی اتاق تهران می‌توانند با استفاده از شرایط ویژه‌ فراهم‌شده، از خدمات بیمه تکمیلی درمان با عنوان «بیمه بازرگان» برخوردار شوند.

اتاق تهران در راستای بهبودبخشی خدمات خود به اعضای حقیقی و حقوقی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و با هدف توانمندسازی هرچه بیشتر آنها، با انعقاد قراردادی با شرکت بیمه آسیا، شرایطی را فراهم کرده است که برابر آن شرکت‌های عضو اتاق تهران می‌توانند از خدمات بیمه تکمیلی درمان بهره‌مند شوند.

نکته قابل‌توجه در ارائه این خدمت این است که قرارداد تکمیلی درمان بدون لحاظ کردن تعداد کارکنان شرکت‌های عضو اتاق تهران منعقد می‌شود و ابزاری است که به بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان می‌دهد با بهبود سطح خدمات‌رسانی به کارکنان خود، پایداری خود را تقویت کنند.

برابر تفاهم اتاق تهران و شرکت بیمه آسیا، اعضای حقوقی اتاق تهران می‌توانند با مراجعه به سایتی که به همین منظور طراحی شده و آماده بهره‌برداری است مراجعه کنند و با تکمیل فرم‌ها و دادن اطلاعات خواسته شده درخواست بهره‌مندی از «بیمه بازرگان» را ارائه کنند. پس از آن شرکت بیمه آسیا با هماهنگی با بنگاه درخواست‌کننده و ثبت قرارداد امکان برخورداری از این خدمت را فراهم می‌کند.

 

 شرکت‌های عضو اتاق تهران می‌توانند از طریق لینک وارد پرتال بیمه بازرگان شده و اطلاعات مورد نیاز را وارد کنند.

 

منبع:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران