30 فروردين 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 21 خرداد 1396 ساعت 12:41

اعلام قیمت های جدید محصولات پتروشیمی تا ۲۸ خرداد + جدول

تعاون پلاست: قیمت های پایه محصولات پلیمری برای عرضه در بورس کالا تا 28 خرداد ماه 1396 توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی؛ اعلام شد.

ارز در قیمت های جدید 37265 ریال محاسبه شده است.