04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 21 خرداد 1396 ساعت 14:54

نتایج انتخابات اتحادیه پلاستیک و ملامین شهریار

سومین دوره انتخابات هیئت مدیره پلاستیک و ملامین شهریار برگزار شد. نتیجه این انتخابات و راه یافتگان به هیئت مدیره سوم به شرح زیر است:

معینی انتخاب اول اتحادیه پلاستیک و ملامین شهریار

 نتیجه این انتخابات و راه یافتگان به هیئت مدیره سوم به شرح زیر است:

 

1-علي معيني١٣٧راي٢-ابراهيم دهقان شادي ١١٩راي ٣-رضاخلج ١١٤راي٤-محسن زند ١١٢راي٥-ابراهيم شاكري ٩٩راي بعنوان هيات مديره اتحاديه پلاستيك و ملامين انتخاب شدند. (منبع: اینپیا)