02 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 04 تیر 1396 ساعت 10:19

خوش بینی به تقویت بنیادین بازار محصولات پتروشیمی

هرچند که رشد قیمتی هنوز سرنوشت بازار پلیمرها را رقم نزده ولی رفتار معامله گران در روزهای پایانی ماه  رمضان و همچنین خوش بینی به افزایش تقاضا و البته نگرانی از رشد قیمت دلار چهره جذابی را برای بازار محصولات پتروشیمی رقم زده است. این موارد امیدواری به تقویت بنیادین این بازار را با افزایش حجم معاملات افزایش داده هرچند که تعطیلات پیش رو فرآیند رشد قیمتی را به تعویق خواهد انداخت.

در هفته گذشته شاهد کاهش  ١٣.٣٧ درصدی حجم عرضه پلیمرها بودیم که در برابر این عقب نشینی عرضه ها، تقاضا با ٠.٤١ درصد رشد رو به رو شد هرچند که حجم عرضه گریدهای جذاب افزایش یافت. این شرایط نشان می دهد که بازار حالتی آرام را سپری کرده و کاهش حجم عرضه ها تأثیری بر روند فعالیت بازار  بر جای نگذاشته است یعنی کاهش عرضه ها بیشتر به گریدهایی با جذابیت کمتر مربوط بوده است. در نهایت در هفته گذشته حجم معاملات ( توأم با کاهش حجم عرضه ها ) ٨.٨٥ درصد کاهش یافت که می تواند سیگنالی برای کاهش تزریق کالا از بورس به بازار آزاد محسوب شود که احتمال رشد قیمت ها را افزایش خواهد داد.

در هفته گذشته به رغم کاهش حجم عرضه پلیمرها، شاهد رشد عرضه گریدهای جذاب بودیم تا جایی که پتانسیل التهابات پیشین به شدت محدود شده و بازاری با آرامش بیشتر را تجربه کردیم. مهمترین افزایش عرضه مربوط به گروه پلی پروپیلن های نساجی و با ١.٨٧٨ تن افزایش بوده و بعد از این گروه کالایی،  پلی اتیلن های سبک خطی و با ٨١٤ تن در رتبه دوم رشد حجم عرضه ها قرار گرفت. این در حالی است که هنوز التهاب در بازار پلی پروپیلن های شیمیایی وجود دارد تا جایی که در برابر ٣١٥ تن عرضه پلی پروپیلن شیمیایی  ZR٢٣٠C، ١٤ هزار و ٦١٦ تن تقاضا به ثبت رسید. پلی اتیلن های ترفتالات بطری نیز به سمت التهاب در بورس کالا حرکت می کنند هرچند که پایان ماه رمضان زمانی برای افزایش مصرف آب معدنی است بنابراین احتمال افزایش تقاضای این گروه کالایی نیز وجود دارد یعنی در صورت ادامه این وضعیت ، بازار پت بطری نیز به سمت التهابی جدی به پیش خواهد رفت.

برای دومین هفته پیاپی جرقه های رشد قیمتی در قیمت های پایه بورس کالا و بازار آزاد مشاهده شد که به نظر می رسد با گذشت زمان افزایش یابد یعنی رشد قیمت های بیشتری را در نرخ های پایه در بورس کالا شاهد باشیم. با توجه به وضعیت متغیر بازار نفت و نوسان قیمت ها و همچنین پایان یافتن ماه رمضان و انتظار برای افزایش مجدد حجم تقاضا ، احتمال رشد قیمت های جهانی وجود دارد. این در حالی است که بهای نفتا به عنوان مهمترین خوراک مایع صنایع پتروشیمی در جهان هنوز در مسیر کاهش نرخ قرار دارد که اجازه رشد جدی قیمت ها را از بازارهای جهانی دریغ می دارد. به نظر می رسد این وضعیت یعنی ادامه جرقه های رشد قیمتی باز هم در بازارهای جهانی تجربه شود که می تواند نوسان فعلی قیمت ها یعنی تمایل به رشد نرخ های پایه را افزایش دهد که برای هفته ها و شاید ماه آینده به افزایش فراگیر قیمت های پایه منجر خواهد شد ولی زمان بر است. به عبارت ساده تر بازار کشش رشد قیمتی داشته ولی قیمت های پایین مواد اولیه اجازه افزایش محسوس نرخ را نمی دهد هرچند که افزایش مجدد قیمت های جهانی در نهایت سرنوشت این بازار محسوب خواهد شد.

در بازار آزاد پلیمرها شرایطی مشابه نوسان قیمت ها در بورس کالا در هفته گذشته به وقوع پیوست یعنی روند کاهش نسبی قیمت ها در کنار چند جرقه رشد قیمتی مهم. این در حالی بود که بازار به ورود تقاضای جدید با حساسیت بالایی واکنش نشان داد و با بهبود پراکنده حجم خرید ، رشد قیمت های مهمی بلافاصله به وقوع پیوست یعنی بازار آزاد از پتانسیل افزایش قیمت ها برخوردار است.

 

برخی از مهمترین رخدادها در بازار محصولات پتروشیمی در هفته گذشته:

کاهش ١٣.٣٧ درصدی حجم عرضه پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم ٨٤ هزار و ٤٣٤.١٨ تن که رقم نسبتاً متعادلی محسوب می شود.

افزایش ٠.٤١ درصدی تقاضای پلیمرها که نشان دهنده کاهش عرضه در این گروه کالایی و جذابیت بیشتر خرید ، واسطه گری و سفته بازی و امیدواری به رشد قیمت هاست.

کاهش ٨.٨٥ درصدی حجم معامله پلبمرها و ثبت رقم ٤٨ هزار و ٤٣٠.١٢ تن که باز هم رقم مطلوب و متعادلی محسوب می شود.

ثبت ١.١٣ برابری تقاضا به نسبت عرضه ها که بالاترین رقم در ٣ هفته اخیر محسوب شده و همچنین نشان دهنده بازگشت آرام و گام به گام تقاضا در این بازار مهم است.

رشد تقاضا در برابر کاهش حجم عرضه در کنار کاهش التهاب در بازار که نشان دهنده افزایش تقاضا برای گروه هایی از پلیمرهاست که در گذشته با جذابیت کمتری رو به رو بوده اند.

معامله ٥٧.٣٦ درصدی عرضه پلیمرها در هفته گذشته در بورس کالا که بالاترین حد در ٣ هفته اخیر بوده و از رونق نسبی و گام به گام بازار خبر می دهد.

افزایش محسوس و مطلوب عرضه گریدهای جذابی همچون پلی پروپیلن های نساجی در بورس کالا که خبری خوش برای این بازار محسوب شده و همچنین به آرامش بازار منجر خواهد شد.

بازگشت نسبی آرامش به بازار پلیمرها تا حدی که غالب رشد قیمتی و جهش تقاضا شرایطی نسبتاً متناسب و آرام را تجربه کرد.

آرامش نسبی در بازار آزاد پلیمرها در کنار ثبت چند جرقه رشد قیمتی مهم

افزایش ٢.٢٣ درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا و ثبت عرضه ٣٤ هزار و ٩٥١.٩ تن که بیشترین حد در ٥ هفته اخیر محسوب می شود.

رشد ٧.٨٨ درصدی تقاضای محصولات شیمیایی و ثبت رقم ٢٧ هزار و ١٦٨ تن که شرایط نسبتاً آرامی را در این بازار حکایت می کند.

افزایش ١١.٣٨ درصدی حجم معامله ترکیبات شیمیایی در بورس کالا و ثبت داد و ستد ٢٢ هزار و ٣٨٣.٩ تن که رقم مطلوب و متعادلی است.

آرامش کلی در بازار محصولات شیمیایی در بورس کالا که می تواند از احتمال رشد بیشتر معاملات پس از ماه رمضان حکایت کند.

انتظار بهبود بنیادین در بازار محصولات پتروشیمی در معاملات بورس کالا و بازار آزاد که با بهبود حجم تقاضا و تقویت تولید در صنایع پایین دستی پس از ماه رمضان همراه خواهد شد.

 

دورنمای بازار در هفته پیش رو:

هنوز نمی توان از رشد قیمت ها در هفته جاری سخن گفت زیرا هفته پیش رو با دو روز تعطیلی زمان جذابی برای شفاف سازی حجم معاملات و واقعیت های بازار نخواهد بود هرچند که وضعیت قیمتی در بازار نفتا و سایر مواد اولیه محصولات پتروشیمی نیز چندان مساعد نیست. با توجه به این موارد در کنار خوش بینی به افزایش حجم تقاضا در بورس و بازار و همچنین امیدواری به افزایش حجم تولید در صنایع پایین دستی پس از عید فطر ، از هم اکنون می توان به افزایش جرقه های رشد قیمتی در بورس کالا و بازار آزاد امیدوار بود که در نهایت وضعیت بهتری را پیش روی این بازار ترسیم خواهد کرد. این در حالی است که نگرانی از احتمال رشد قیمت دلار و همچنین امیدواری به افزایش قیمت مواد اولیه خود سیگنال هایی است که به افزایش حجم خرید در بازار منتهی شده ولی طی این فرآیند انتظاری با رشد فراگیر و قدرتمند قیمت ها زمان بر خواهد بود یعنی بازار در کوتاه مدت با رشد قیمتی رو به رو می شود ولی نمی توان زمان دقیق آن را پیش بینی کرد.