04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 07 تیر 1396 ساعت 18:48

بخشنامه جدید رویه‌های صادراتی از ۱۷ تیرماه اجرا می‌شود

جزئیات بخشنامه جدید رویه‌های صادراتی برای اجرا از 17 تیرماه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، گمرک ایران در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی که منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد، رویه صادراتی را برای اجرا از 17 تیرماه جاری ابلاغ کرد. متن کامل بخشنامه به گمرک ایران به شرح زیراست:

 

کلیه گمرکات اجرایی

در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی که منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد،‌موارد ذیل جهت اجرا از تاریخ 96.4.18 در رویه صادرات ابلاغ می‌شود:

1- مسیر اظهارنامه‌های صادراتی در سه بخش کنترل سطح یک (سبز)، کنترل سطح دو (زرد)و کنترل سطح سه (قرمز) دو سیستم انتخاب مسیر تعیین می‌شود.

2- واحدهای تولیدی در صورت تمایل می‌توانند در زمان اظهار محموله‌های صادراتی خود، آیتم «ارزیابی در محل» را انتخاب کنند، (انتخاب این آیتم به منزله درخواست سیستمی ازریابی در محل است) تا در صورت تعیین مسیر کنترل سطح سه، عملیات ارزیابی، در محل انجام شود.

3- در خصوص اظهارنامه‌های صادراتی که در کنترل سطح یک و کنترل سطح دو قرار گرفته و یا محموله‌های صادراتی متقاضی ارزیابی در محل که در کنترل سطح سه قرار می‌گیرند، نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و نیز نیازی به توزیع در گمرک مبدأ‌ (داخلی) نمی‌باشد.

4- در سامانه جامع امور گمرکی، فرآیندهای کارشناسی و ارزیابی ادغام شده و بررسی اظهارنامه‌ها در یک مرحله انجام می‌شود.

5- بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ‌ انجام می‌شود.

6- در خصوص حامل‌های مربوط به اظهار کالاهای کنترل سطح یک و کنترل سطح دو الزامی به الصاق پلمپ نخواهد بود.

7- به استثناء اظهارنامه‌هایی که در مسیر کنترل سطح سه قرار گرفته و در گمرک داخلی تشریفات گمرکی آنها صورت می‌گیرد، در سایر موارد درب خروجی گمرکات مبدأ غیرفعال است. 

8- در اظهارنامه‌های (ارزیابی در محل) که در کنترل سطح سه قرار می‌گیرند الصاق پلمپ و ثبت شماره آن توسط گمرک مبدأ صادرات صورت می‌پذیرد.

9- در اظهارنامه‌های صادراتی که در کنترل سطح یک یا دو قرار گرفته و یا محموله‌های صادراتی متقاضی ارزیابی در محل که در کنترل سطح سه قرار می‌گیرند، اطلاعات مربوط به حامل‌ها و بیجک‌ها باید توسط صاحب کالا یا اظهارکننده‌ در سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت شود. 

10- در خصوص کلیه‌ محموله‌های صادراتی که در گمرکات داخلی اظهار می‌شوند و مطابق ضوابط جاری، صادرات آنها موکول به اخذ مجوز یا گواهی از سازمان‌های همجوار است،‌سیستم تا وصول مجوز مورد نیاز، اجازه ثبت اطلاعات حامل را به صاحب کالا (اظهارکننده)‌ نخواهد داد.

11- در مورد کالاهای مشمول کنترل سطح یک و کنترل سطح دو که از گمرکات مبدأ به گمرکات مرزی ارسال می‌شود، اعم از اینکه به صورت یکسره یا ترانشیتمنت از کشور خارج می‌شوند، الصاق پلمپ (عندالزوم)، کنترل و بررسی کالا با اظهارنامه در مرز خروجی صورت می‌پذیرد و در خصوص کالاهای مشمول کنترل سطح سه نیز طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.

12 -  در صورت کشف هرگونه مغایرت در اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های صادراتی، ویرایش اطلاعات اظهارنامه پس از بررسی و تأیید طبق مقررات توسط گمرک مرز خروج، در همان گمرک مرزی قابل انجام بوده و نیازی به بازگردانی اظهارنامه به گمرک مبدأ صادرات نمی‌‌باشد.

13- صدور پروانه الکترونیکی صادرات، موکول به تأیید خروج محموله از مرز خواهد بود. 

14- نحوه اعلام وصول سیستمی محموله‌های صادراتی در گمرک مرز خروج بدین صورت خواهد بود: 

الف: در گمرکات دریایی، تسویه وزنی در خصوص کالاهای فله با استفاده از اطلاعات «درافت سوروی»، کالاهای مایع با استفاده از اطلاعات « اولیگج سوروی» و مابقی کالاها بر اساس وزن مندرج در مانیفست صورت گرفته و تأییدیه خروج پروانه بر اساس پروانه حرکت (پاس خروجی) کشتی صورت می‌گیرد.

ب: در گمرکات زمینی (اعم از اینکه به صورت یکسره یا ترانشیتمنت باشد)، تسویه وزنی و تأییدیه خروج پروانه باید بر اساس کامیون‌های خروجی از درب خروج مرزی صورت گیرد.

دستور فرمایید ضمن اقدام لازم در صورت بروز مشکلات سیستمی، مراتب را به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات منعکس و در صورت وجود ابهام و مقرراتی، موضوع از این دفتر استعلام شود.