04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 14 تیر 1396 ساعت 11:53

تغییرات اساسنامه به تصویب مجمع فوق العاده انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران رسید

تعاون پلاست: مجمع فوق العاده انجمنی ملی صنایع پلاستیک ایران 13 تیر ماه 1396 در اتاق بازرگانی ایران با حضور اعضا، برگزار شد.

 ریاست این مجمع را بیوک صحاف امین بر عهده داشت.

دستور جلسه این مجمع که بیش از 40 نفر در آن حضور داشتند بررسی و تصویب تغییران اساسنامه بود که این تغییرات با رای اکثریت حاظران به تصویب رسید.

از جمله تغییران مهمی که می توان به آن اشاره کرد؛ حذف رای های وکالتی، انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره پس از دو دوره متوالی با دو سوم آرا و... بود.

همچنین افزایش دوره هیئت مدیره از 2 به 3 سال با توجه به این که هیئت مدیره فعلی به آن رای نداد، آراء لازم را کسب نکرد.

بند دیگر اساسسنامه که اصلاح شد این بود که اعضای هئیت مدیره باید دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره تشکل های استانی بوده  و یا حداقل 15 سال در صنوف مرتبط با پلیمر و پلاستیک سابقه معتبر داشته باشند و نیز د رحال فعالیت بوده و حداقل 2 سال سابقه عضویت در انجمن ملی را دارا باشند.