02 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 18 تیر 1396 ساعت 15:27

قیمت های جدید محصولات پلیمری اعلام شد + قیمت ها

تعاون پلاست: قیمت های جدید محصولات پلیمری توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی تا 25 تیر ماه 1396 اعلام شد.

ارز در قیمت های جدید  با نرخ 37709 ریال محاسبه شده است.

 

برای مشاهده قیمت ها اینجا را کلیک کنید.