02 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 19 تیر 1396 ساعت 15:23

بازاریابی صادراتی محصولات فناورانه و دانش بنیان

در راستای اجرای برنامه های بازاریابی و توسعه صادرات محصولات فناورانه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کارگزاری گروه "دانش بنیان کالا" اقدام به جمع آوری اطلاعات محصولات فناورانه و دانش بنیان شرکتهای خصوصی و فناور در حوزه های مختلف صنعتی و فناوری نموده است. اطلاعات محصولات فناورانه دریافت شده، پس از ارزیابی در فاز بعد به زبانهای مختلف ترجمه شده و در قالب کتابچه های تخصصی در حوزه های مختلف، جهت برنامه های بازاریابی در کشورهای مختلف استفاده خواهد شد. با توجه به توسعه فضای تعاملات بین المللی، ارائه محصولات فناورانه و دانش بنیان به شرکتهای بازاریابی خارجی، هیاتهای فناوری و تجاری، دفاتر نمایندگی ایران در خارج کشور و هیاتهای اعزامی وزارت امور خارجه و اتاقهای بازرگانی می تواند راهگشای توسعه صادرات و ارائه خدمات مهندسی فناوری باشد. با توجه به اینکه دریافت اطلاعات محصولات و گنجاندن در برنامه های بازاریابی صادراتی در فاز اول برای شرکتهای فناور تولیدی بصورت رایگان می باشد، لذا از کلیه شرکتهای علاقمند درخواست می گردد 

 

اطلاعات محصولات خود را از طریق لینک ذیل وارد سامانه ثبت محصولات فناورانه و دانش بنیان نمایند.

 

http://daneshbonyankala.info/formha