02 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 25 تیر 1396 ساعت 12:21

قیمت های جدید محصولات پتروشیمی تا ۱ مرداد + جدول

تعاون پلاست: قیمت های جدید محصولات پتروشیمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای عرضه در بورس کالا تا اول مرداد ماه اعلام شد.

نرخ ارز 37730 ریال محاسبه شده است.