02 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 04 مرداد 1396 ساعت 13:10

دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی + متن دستورالعمل

تعاون پلاست: خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را جهت اطلاع ذینفعان منتشر کرد.

بر اساس نمابر ارسالی به شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران، رونوشتی از دستورالعمل فوق به شرح زیر ارسال شده است.