چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 10:41

اعلام مدارک مورد نیز برای خرید اعتباری در بورس کالا

تعاون پلاست: شرکت پلیمر آریا ساسول مدارک مورد نیز را برای مشتریان متقاضی خرید اعتباری در بورس کالا اعلام کرد.

مدراک مورد نیاز عبارت است از:

1- ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از بانک های معتبر دولتی و خصوصی

2- فیش واریز 20% ارزش معامله به صورت خوانا

3- ارائه چک متعلق به شرکت خریدار با امضاهای مجاز (بانک های دولتی و خصوصی) به مبلغ هشتاد درصد ارزش معامله به علاوه دو درصد در ماه بابت کارمزد فروش اعتباری

4- کپی برابر اصل آگهی روزنامه رسمی آخرین مدیران شرکت خریدار (امضاهای مجاز)

5- معرفی امضاهای مجاز شرکت که به تایید و گواهی امضای یکی از دفترخانه های رسمی رسیده باشد.

6- فیش واریز مالیات بر ارزش افزوده به صورت خوانا و یا ارائه مدارک کامل معافیت بر ارزش افزوده طبق نامه عرضه