26 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 16:23

قیمت های جدید محصولات پتروشیمی اعلام شد + جدول قیمت ها

تعاون پلاست: قیمت های جدید محصولات پتروشیمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی، برای عرضه در بورس کالا تا 22 مرداد سال جاری اعلام شد. 

نرخ ارز در قیمت های جدید 38028 ریال محاسبه شده است.