01 مرداد 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 12 شهریور 1396 ساعت 11:38

قیمت های پایه محصولات پتروشیمی تا ۱۹شهریور اعلام شد+ جدول

تعاون پلاست: قیمت محصولات پایه مواد پلیمری برای عرضه در بورس کالا توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی ایران اعلام شد.

قیمت ارز در نرخ های جدید 38576 ریال محاسبه شده است.