23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 12 شهریور 1396 ساعت 15:18

ارتباط بیمه ها با پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک، الکترونیکی شد

فاز اول اتصال سامانه های بیمه با پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای توسعه خدمات الکترونیکی گمرک ایران و به منظور تسهیل فرآیند ترانزیت برای شرکت های حمل و نقل بین المللی، به بهره برداری رسید.

به گزارش تعاون پلاست به نقل از گمرک ایران، بر اساس این طرح در فاز اول و در نخستین گام ارتباط یکی از شرکتهای بیمه با پنجره واحد تجارت فرامرزی از امروز الکترونیکی شد . بر این اساس کلیه خدمات صدور بیمه نامه در رویه های مربوطه به صورت الکترونیک و غیر حضوری انجام خواهد پذیرفت.

 سایر شرکت های بیمه گذار موظف هستند تا پایان شهریور ماه نسبت به ارائه خدمات الکترونیک مذکور اقدام کنند. در غیر اینصورت از پذیرش بیمه نامه های مربوطه خودداری به عمل خواهد آمد . 

پیش از این به کمک سامانه جامع گمرکی پرونده های کاغذی شرکت های بیمه ای جمع آوری و صرفا پرونده های الکترونیکی در گمرک برای شرکت های بیمه ای تشکیل شده بود که با اقدام جدید کاملا ارتباط شرکت های بیمه ای با گمرک الکترونیکی شده و صدور بیمه نامه هم صرفا به صورت الکترونیکی در پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر خواهد بود .

هم اکنون خدمات اصلی گمرک ایران به صورت اینترنتی انجام می شود و خدمت گیرندگان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفا از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در سایت گمرک ایران خدمات گمرکی را دریافت کنند.