24 مرداد 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 19 شهریور 1396 ساعت 10:45

اجازه ورود ماموران تامین اجتماعی را به بررسی های ۱۲ ماه قبل ندهید + تصاویر نامه

تعاون پلاست: خانه صنعت و معدن استان تهران طی نامه ای از شرکت ها درخواست کرد تا به ماموران تامین اجتماعی اجازه ورود به بررسی های خارج از بازه 12 ماه قبل را ندهند.

در بخشی از این نامه آمده است: در صورت عدم تمکین این سازمان به شکایات سنوات قبل (خارج لز بازه 12 ماهه) تا پایان مراحل رسیدگی با تلاش و جدیت اعتراضات را پیگیری نمایند.

تصویر نامه و پیوست های آن را در ادامه مشاهده فرمائید.