01 مرداد 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 19 شهریور 1396 ساعت 15:26

درخواست ارائه نظر کارشناسی در خصوص تقاضای سازمان توسعه تجارت + تصویر نامه

تعاون پلاست: خانه صنعت و معدن استان تهران طی نامه ای درخواست کرد تا نظرات کارشناسی در خصوص تقاضای سازمان توسعه تجارت مبنی بر ارائه لیست شرکت های خواهان همکاری با کشورهای اروپایی، ارائه شود.

تصویر نامه را در ادامه مشاهده فرمائید.