24 مرداد 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 21 شهریور 1396 ساعت 11:31

پلی پروپیلن های نساجی همچنان پرطرفدار

به گزارش تعاون پلاست به نقل از بورس کالا، عرضه محصولات ۷ هزار و ۸۰۶ تن و تقاضای آن هم ۵۲ هزار و ۹۱۳ تن بود.

به این ترتیب در گروه محصولات پلیمری، پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R پتروشیمی مارون با ۱۰۱۲ تن عرضه ۷۲۳۸ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۹۴۲ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۳۳۶ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن نساجی  ZH۵۵۰J پتروشیمی نویدزرشیمی با ۱۰۵ تن عرضه ۱۲۳۹ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۹۴۲ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۳۳۶ تومان بود.

از سوی دیگر پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MAنویدزرشیمی هم با ۱۴۷ تن عرضه ۲۷۳ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۱۸۲ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۳۷۲ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن شیمیایی ZB۳۳۲Cاین مجتمع هم با ۲۱۰ تن عرضه ۷۳۲۹ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۴۶۵ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۹۱۲ تومان بود.

همچنین پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰Cاین مجتمع با ۶۳۰ تن عرضه ۱۹۳۶۲ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۴۶۵ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزارو ۹۱۲ تومان رقم خورد.

در همین حال پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ پلیمرکرمانشاه و پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B۰۴UV پتروشیمی لرستان وارد سیستم مچینگ شدند.