29 شهریور 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 15 مهر 1396 ساعت 13:34

خوشبینی بازار به افزایش حجم معامله ها در بورس کالا

معامله محصولات پتروشیمی در صورت حمایت می تواند در هفته های آتی افزایش یافته و رونق به بازار باز گردد.

به گزارش تعاون پلاست به نقل از نیپنا، کاهش حجم معاملات در کنار افت قیمت ها در بازارمحصولات پتروشیمی شرایط سختی را ایجاد کرده که نگرانی از ایجاد یک دوره رکود فصلی را تقویت می کند و به نظر می رسد حمایت عرضه کنندگان در بورس کالا بتواند بخش مهمی از این دشواری ها را مرتفع سازد. 

هفته گذشته زمان کاهش حجم معامله پلیمرها در بورس کالا بود و شاید بودیم که این حجم به کمترین حد از ابتدای تیرماه تاکنون کاهش یافت. در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها بیش از 13.5 درصد کاهش یافت و رقم 43 هزار و 750 تن به ثبت رسید که نشان می دهد این حجم ، سطح رکود و رونق در سال جاری ( کف 50 هزار تن معامله پلیمرها درهفته ) را شکسته و بازار وارد یک فاز  رکود جدید شده است. 

این در حالی بود که حجم عرضه ها تغییر چندانی نداشته ولی حجم تقاضا بیش از 22 درصد افت کرد که نشان دهنده ضعف تقاضای مؤثر در این بازار بود. کاهش قیمت ها در بازار آزاد ، عقب نشینی خریداران در صنایع پایین دستی ، کاهش حجم فعالیت های معاملاتی در بازار داخلی ، تأثیرپذیری بازار از دو روز تعطیلی ابتدای هفته گذشته و کم رمقی فعالیت ها در کنار ضعف نقدینگی مواردی بود که در نهایت بازاری ضعیف و کاهش حجم معاملات در بورس کالا را رقم زد.

بر اساس دیدگاه فعالان بازار، این وضعیت را باید جدی گرفت زیرا تداوم کاهش حجم معاملات می تواند شرایط سخت فعلی را دشوارتر ساخته و همچنین به رکود فصلی موجود دامن بزند. این وضعیت اگرچه می تواند در هفته های آینده تغییر کند ولی شاهدی غیرقابل کتمان از روزگار سخت صنایع تکمیلی در بازار محصولات پتروشیمی است که در نهایت ادامه این وضعیت ، می تواند بخش های درگیر در این بازار را با دشواری های بیشتری رو به رو سازد که حداقل خروجی آن کاهش حجم فروش توسط شرکت های بزرگ پتروشیمی است. به نظر می رسد هنوز رشد قیمت دلار تأثیرگذاری چندانی بر این بازار نداشته یعنی در صورت اعلام قیمت های پایه جدید و پذیرش واقعیت های قیمتی در بورس کالا از سوی خریداران ، می توان به بازگشت تقاضا امیدوار بود و همچنین به تقویت حجم معاملات در بورس کالا نیز خوش بین شد. 

ضعف نقدینگی درشرایط فعلی یکی از پاشنه های آشیل بازار پتروشیمی به شمار می رود که موجب شده تا تقاضای واقعی در بازار خودنمایی محسوسی نداشته و همچنین واقعیت های تقابل عرضه و تقاضا نیز به حاشیه رانده شود. یکی از ساده ترین خروجی های این مطلب را می توان عدم کسب اطلاعات واضح از موجودی انبارها دانست یعنی در ضعف تقاضا ، واقعیت های عرضه نیز به حاشیه رانده می شود و حتی خرید به منظور واسطه گری و یا سفته بازی هم توجیه چندانی پیدا نمی کند. با توجه به این موارد هم اکنون بازار پتروشیمی ها در یک فاز ابهام قرار دارد ولی به آرامی از این فاز گذر می کند اما به حمایت عرضه کنندگان هم نیاز دارد. 

به نظر می رسد یکی از دلایل ضعف تقاضای موجود در بورس کالا ، ضعف نقدینگی و قیمت های بالای فعلی باشد زیرا در برخی از گریدها ، قیمت ها به حدی در ماه های اخیر افزایش داشته که دیگر تولید و فروش با قیمت های پیشین توجیه اقتصادی چندانی نداشته و همچنین خرید از بورس کالا را جذاب نشان نمی دهد. 

با توجه به این موارد شاید اعمال تخفیف در بورس کالا بتواند یکی از راه های جذب مشتری بیشتر بوده که با این رویکرد قیمتی می توان فعالان بیشتری را به سمت خرید و تولید محصولات نهایی جذب کرد که در نهایت به بقای تقاضا منجر خواهد شد. این موارد را باید با این پیش فرض مهم مطرح کرد که هنوز قیمت های پایه بر مبنای نرخ های دو هفته گذشته مخابره شده و همچنین افزایش قیمت دلار آزاد در محاسبات دخالت داده نشده است. در صورت رشد بیشتر قیمت ها شاید شرایط برخی از خریداران سخت تر شده که نیاز به حمایت از آن ها افزایش می یابد. به نظر می رسد بازار پتروشیمی در شرایط سختی قرار گرفته که در صورت حمایت می تواند از این تنگنا به سلامت عبور کند.