29 شهریور 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 16 مهر 1396 ساعت 13:10

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا ۲۳ مهر اعلام شد+ جدول

تعاون پلاست: قیمت های پایه محصولات پتروشیمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی ایران اعلام شد.

نرخ ارز در قیمت های جدید 39274 ریال محاسبه شده است.