01 مهر 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 19 مهر 1396 ساعت 11:29

تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با هدف مدیریت عرضه و تقاضا

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری بورس کالای ایران بر روند عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی با هدف تنظیم بازار نظارت دارد.

به گزارش تعاون پلاست به نقل نیپنا، مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت درامور پتروشیمی درگفتگو با خبرنگارنیپنا اظهار کرد:روند تامین نیاز داخلی مجتمع های میان دستی و پایین دستی از سوی مجتمع های پتروشیمی براساس برنامه ریزی های انجام شده در حال انجام است و بر همین اساس شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز تلاش دارد تا گریدهای عرضه شده در بورس کالا را با همکاری مجتمع های تولیدی پتروشیمی مدیریت کند تا کمبود های احتمالی برطرف شود. 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: باید در نظر داشت که بازارمحصولات متنوع صنایع تکمیلی پتروشیمی گسترش یافته و همین امرمیزان تقاضا برای برخی خوراک ها را افزایش داده است یعنی میزان تقاضا بالاتراز ظرفیت‌های موجود صنعت پتروشیمی است و صنعت نیازمند راه اندازی واحد های جدید است تا نیاز بازارهای مصرف بطور کامل تامین شود.

به گزارش نیپنا، بازارمحصولات مختلف پتروشیمی در شرایطی عادی قرار دارد وعرضه و تقاضا بر اساس روال معمول درحال انجام است و قیمت ها با توجه به قیمت های جهانی و با در نظر گرفتن تمامی موارد قانونی از سوی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام می شود.

گفتنی است که مرضیه طهماسبی مسئول تنظیم بازار دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز چندی پیش در گفتگو با خبرنگار نیپنا با بیان این که بطورکامل تحولات بازار را رصد می کنیم گفت : قیمت ها با توجه به قیمت های جهانی و بر اساس فرمول و با درنظرگرفتن تمامی موارد قانونی تعیین و اعلام می شود .

طهماسبی تصریح کرد: شرایط بازار با توجه به روند معامله ها مثبت ارزیابی می شود و تعامل ایجاد شده میان دفترصنایع پایین دستی پتروشیمی، مجتمع های پتروشیمی، بورس کالای ایران و نیز انجمن ها و تشکل ها سبب شده تا معامله محصولات مختلف با شفافیت انجام شود.

وی با اشاره به این که حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه دفترصنایع پایین دستی قرار دارد، گفت : همانطور که بارها اعلام شده است اعلام دقیق نیاز واقعی بازار از سوی اتحادیه های تامین نیاز و انجمن های تخصصی مصرف کننده محصولات پتروشیمی می تواند بازارهای مصرف را با آرامش بیشتری همراه سازد.