23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 24 مهر 1396 ساعت 13:03

استخراج اطلاعات از سامانه‌های مالیاتی ابلاغ شد

رییس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه‌های استخراج اطلاعات مالیاتی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایبِنا، در بخشی از ابلاغیه ۹ ماده ای سیدکامل تقوی نژاد؛ رییس کل سازمان امور مالیاتی آمده است: ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مکلفند در زمان ابلاغ دعوتنامه موضوع ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم به مودیان ذیربط، نسبت به ارایه اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه های خرید و فروش، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مودیان مالیاتی اقدام نمایند.