24 مهر 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 08 آبان 1396 ساعت 10:05

واریز۳۰ درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی از وابستگی بودجه به نفت می‌کاهد

به گزارش تعاون پلاست ،  یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش دسته جمعی مسئولان کشور بر هزینه‌کرد منابع نفتی در امور جاری به جای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های  محمدحسین فرهنگی  اظهار داشت: اجرایی شدن تفکری به نام صندوق توسعه ملی برای سوق دادن منابع نفتی به سمت فعالیت‌های عمرانی بود، اما در عین حال شاهد چنین مسئله ای نیستیم چرا که تحت عناوین مختلف به این منابع دست درازی می‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: از نظر شکلی 30 درصد منابع درآمد ناشی از فروش نفت باید به این صندوق واریز می‌شد که اگر  تحقق می‌یافت می‌توانست از وابستگی بودجه به نفت بکاهد و به جای هزینه‌کرد این منابع در بودجه های جاری در پروژه‌های اقتصادی و عمرانی سرمایه گذاری می‌شد، اما تلاش دسته جمعی مسئولان کشور بر هزینه‌کرد این منابع در امور جاری کشور است.

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به آثار منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد گفت: دو راه حل در ارتباط با استفاده از منابع نفتی وجود دارد اول اینکه اساسا نفت را در تامین منابع جاری مبنا قرار ندهیم و دوم اینکه تبدیل این منابع به ارزش افزوده بیشتر و سرمایه گذاری در منابع پتروشیمی یا صنایع پایین دستی را دنبال کنیم اما چون این سیاست را هیچ مسئولی دنبال و عمل نمی کند کشور با آثار سیاسی و اقتصادی منفی درآمدهای نفت روبرو می‌شود.