23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 09 آبان 1396 ساعت 10:23

مشکل اصلی ما سوئیفت است اقتصاد ايران

به گزارش تعاون پلاست ،  اسلامی گفت: ما بخوبی می توانیم عوارض ناشی از محدودیت های احتمالی جدید امریکا را خنثی کرده و نگذاریم خدشه ای به روند صادرات کشور وارد شود.
عباسعلی اسلامی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی درباره تاثیر تهدید ترامپ برای خروج از برجام بر صادرات محصولات اظهار داشت: ابتدا باید ببینیم که تحریم ها در چه سطحی است اما مسلما اتحادیه اروپا، امریکا را در اعمال تحریم های جدید همراهی نمی کند، در هر صورت ما همانگونه که در گذشته در کنار دولت بوده ایم این بار نیز هر اقدامی را جهت دور زدن تحریم ها بکار می بندیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه ممکن است اقدام جدید امریکا تاثیراتی را بر صادرات ما بگذارد اما ما بخوبی می توانیم عوارض آن را خنثی کرده و نگذاریم خدشه ای به روند صادرات کشور وارد شود.
اسلامی با اشاره به اینکه بعد از برجام ما بازارهای جدید صادراتی زیادی را تعریف کرده ایم، گفت: در حال حاضر تنها مشکل ما سوئیفت است اگر بانک ها بتوانند کار مبادله پولی را انجام دهند و بتوانیم به طور رسمی تجارت جهانی را انجام دهیم، مشکلات ما شاید به یک درصد برسد.