28 مهر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 05 آذر 1396 ساعت 13:12

مهمترین رخدادها در بازار محصولات پتروشیمی در هفته گذشته

به گزارش تعاون پلاست ؛ دافزایش 7.08 درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم 71 هزار و 990.7 تن که بیشترین حد در دو هفته اخیر بود. رشد 0.86 درصدی تقاضای خرید پلیمرها و ثبت رقم 102 هزار و 736.48 تن که بالاترین رقم در 3 هفته اخیر است.

 کاهش 7.53 درصدی حجم معامله پلبمرها در هفته گذشته و ثبت رقم 51 هزار و 189.98 تن که کمترین رقم در 7 هفته اخیر است و نشان دهنده تداوم افت حجم معامله هفتگی پلیمرهاست.

ثبت 1.42 برابری تقاضا در برابر عرضه ها که رقم نسبتاً پایینی به شمار می رود.

معامله 71.11 درصدی عرضه پلیمرها در هفته گذشته که کمترین رقم در 7 هفته اخیر است.

نگرانی در بازار از ورود به یک فاز جدید از رکورد اگرچه هنوز هم حجم معامله این بازار در سطحی بالاتر از 50 هزار تن ( حد رونق و رکود در بازار پلیمرها ) بود.

تعیین سقف خرید برای پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی که می تواند سیگنالی برای تزریق آرامش به بازار و فاصله گرفتن از التهاب قیمتی این گروه کالایی به شمار رود.

کاهش نسبی التهاب در بازار پلی پروپیلن ها اگرچه هنوز هم جرقه های رشد قیمتی بزرگی در این بازار دیده می شود.

خودنمایی جرقه های مهمی از ورود بازار PVC به فاز التهاب که با فرض انتظار برای افزایش تقاضای این کالا در روزهای سرد سال می تواند به سیگنالی نگران کننده تبدیل شود اگرچه این شرایط چند هفته است که میهمان بازار بوده ولی جدی تر از قبل ارزیابی می شود.

کاهش محسوس جذابیت خرید در بازار پلی استایرن ها تا جایی که گریدهای 200 ، 300 و 400 از تولیدات پتروشیمی تبریز مورد معامله قرار نگرفت.

معاملات گسترده پلی اتیلن های سنگین تزریقی به صورت نقدی – مچینگ که موجب شد التهاب در این بازار به حداقل برسد.

تداوم آرامش در بازار گریدهای سبک فیلم و سنگین بادی

تداوم التهاب در معاملات 0209 خطی پتروشیمی امیرکبیر اگرچه همین گرید از تولیدات پتروشیمی شازند با آرامش بیشتری همراه بود.

ادامه التهاب قیمتی در گریدهای مختلف پلی اتیلن ترفتالات بطری پتروشیمی تندگویان

آرامش نسبی در بخش بزرگی از بازار پلیمرها در بورس کالا اگرچه فعالیت اصلی در بازار گریدهای جذاب در حال خودنمایی است.
کاهش 24.39 درصدی عرضه محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت عرضه 35 هزار و 524.9 تن که کمترین رقم در 4 هفته اخیر است.

افت 53.13 درصدی تقاضای محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم 22 هزار و 373 تن که کمترین حد از اواخر مردادماه تاکنون محسوب می شود.

ضعف محسوس تقاضا در برابر عرضه ها که موجب شده تقاضا 13 هزار تن کمتر از عرضه باشد که در نوع خود کم نظیر است.
تزریق یک جو نگران کننده در بازار محصولات پتروشیمی با فرض نگرانی از افت بیشتر تقاضا در صنایع تکمیلی که می تواند جریان ضعیف جدیدی را در این بازار ایجاد کند.

کاهش 45 درصدی حجم معامله ترکیبات شیمیایی در بورس کالا پس از رشد 48 درصدی هفته قبل از آن که موجب شده شرایط این بازار تا حدودی مبهم ارزیابی شود.

ضعف نسبی معاملات محصولات شیمیایی در بورس کالا با ثبت معامله 19 هزار و 815 تن که کمترین رقم از اواخر شهریورماه تاکنون به شمار می رود.

معامله 55.788 درصد عرضه محصولات شیمیایی در بورس کالا که کمترین رقم از پایان شهریورماه تاکنون است.
انتظار برای اعلام قیمت های پایه در بورس کالا در شرایطی که در هفته گذشته به دلیل تعطیلات قیمت ها اعلام نشد.

 دورنمای بازار در هفته پیش رو:

با توجه به انتظار برای اعلام قیمت های پایه در بورس کالا، بازار مستعد تغییراتی شدیدتر از هفته های قبل است زیرا در هفته گذشته این نرخ به دلیل تعطیلات اعلام نشد.

 این در حالی است که رشد قیمت های جهانی مواد اولیه صنعت پتروشیمی و حتی خوش بینی به بهبود بازارهای بین المللی سیگنال مهمی برای حمایت از قیمت ها به شمار می رود ولی تا زمان اعلام رسمی این نرخ نمی توان اظهارنظر قاطعی در این خصوص داشت.

با توجه به عدم اعلام قیمتی و همچنین عقب نشینی حجم معاملات در هفته های اخیر احتمال رشد حجم معاملات وجود دارد که این رخداد می تواند به بازار داخلی جهت بدهد. با توجه به تمامی این موارد در کنار ضعف واقعی در بازارهای داخلی و عقب نشینی خریداران ، می توان به رشد قیمت ها خوش بین بود ولی این شرایط چندان هم قدرتمند نخواهد بود.