23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 05 آذر 1396 ساعت 16:07

البرز ماشین خبر داد: "رونمایی از یک خط تولید جدید در تهران پلاست"

به گزارش تعاون پلاست ، رنگرز مدیر فروش شرکت البرز ماشین جی گفت: خط تولید جدید شرکت البرز ماشین جی در زمینه آبیاری و آبرسانی برای اولین بار در نمایشگاه تهران پلاست رونمایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: با ارایه ی این محصول جدید، محصولی به سبد محصولات شرکت البرز ماشین اضافه خواهد شد.

وی افزود: اطمینان داریم که این خط تولید مانند خط تولید نوارهای آبیاری قطره ای که برای اولین بار در ایران شرکت البرز ماشین جی تولید کرد، همه گیر و از این خط جدید استقبال خواهد شد.

وی در خصوص نمایشگاه تهران پلاست گفت: شرکت البرز ماشین جی همانند سال گذشته در نمایشگاه تهران پلاست حضور فعالی خواهد داشت. رنگرز دسترسی آسان به مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب و عدم وجود ترافیک را از مزایای مهم شهر آفتاب برای بازدیدکنندگان برشمارد و خواستار تبلیغات وسیع برای جذب بازدیدکنندگان شد.

رنگرز با اعلام اینکه برگزاری سالانه ایران پلاست و تهران پلاست باعث حذف نمایشگاه های خوب استانی می شود خواستار هماهنگی بیشتر مسوولین این نمایشگاه ها شد.