24 مهر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 05 آذر 1396 ساعت 16:50

بازنگری در نرخ خوراک پتروشیمی ها ضروری است

به گزارش  تعاون پلاست ؛ رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر ضرورت بازنگری در نرخ خوراک پتروشیمی ها تاکید کرد و گفت: باید حاشیه سود در این صنعت افزایش یابد.

محمد عزیزی  با انتقاد از نرخ فعلی خوراک پتروشیمی ها، بر ضرورت بازنگری در این نرخ تاکید کرد و گفت: بر اساس جلسات متعدد برگزار شده بازنگری در روش های تعیین قیمت خوراک پتروشیمی و تعدیل قیمت آن به منظور ایجاد تحرک و رونق در صنایع پتروشیمی ضروری تشخیص داده شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موافقت وزیر نفت با بازنگری در قیمت خوراک پتروشیمی ها، افزود: باید حاشیه مناسب سود برای شرکت های پتروشیمی تضمین شود تا رغبت سرمایه گذاران در این صنعت مزیت دار بالا رود.

نماینده مردم ابهر،خرم دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: با توجه به هزینه بالای سرمایه گذاری در پتروشیمی،اگر حاشیه سود مناسب برای آن تضمین نشود امکان سرمایه گذاری در این صنعت به وجود نخواهد آمد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی دیدگاه ها در وزارت نفت معتقد است برای این صنعت باید حاشیه سود 10 تا 15 درصد درنظرگرفته شود در حالی که این دیدگاه به خاطر حجم هزینه بالای سرمایه گذاران در این صنعت مناسب نیست.

عزیزی تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه  باید به گونه ای پیش برویم که تا پایان برنامه 5 ساله شاهد 50 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاران باشیم اما با این وضعیت بعید است موفقیت حاصل شود.

وی با اشاره به نشست امروز کمیته پتروشیمی و دیگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص قیمت خوراک پتروشیمی ها، گفت: در این جلسه مقرر شد نشستی با حضور وزیر نفت برگزار شود تا هر چه سریع تر نرخ خوراک پتروشیمی ها مشخص شود.

رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: دراین جلسه مقرر شد،حاشیه سود مناسب برای پتروشیمی ها درنظرگرفته شود که این صنعت در آینده با مشکل مواجه نشود.