23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 14 آذر 1396 ساعت 12:53

انتخاب هیات رییسه طبق پیش بینی ها پیش رفت

به گزارش تعاون پلاست ،  یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک امروز (سه شنبه 14 آذر) با دستور انتخاب رییس، نایب رییس اول،  دوم و خزانه دار در هیات مدیره سوم و تفویض اختیار به اعضای جدید هیات مدیره برگزار شد.

مطابق دستور جلسه هیات مدیره دوم اختیارات خود را به هیات مدیره جدید واگذار کردند. با کناره گیری مهدی پورقاضی از نامزدی ریاست، بیوک صحاف امین به عنوان رییس هیات مدیره سوم انجمن ملی پلاستیک و پلیمر ایران انتخاب شد.

همچنین آقایان صبوری، پورقاضی و قاسمی به عنوان نایب رییس کاندید شدند که آقای صبوری با کسب 6 رای نایب رییس اول و مهدی پوقاضی به عنوان نایب رییس دوم انتخاب شد.

از بین دو کاندید (آقای صفایی و علیرضا ترک )  علیرضا ترک با کسب 5 رای به عنوان خزانه دار هیات رییسه جدید انتخاب شد.