20 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 17 دی 1396 ساعت 12:20

مس‌فروش از سازمان صنعت استان تهران رفت/ یداله صادقی دوباره رییس شد

به گزارش تعاون پلاست ؛ ایران پلیمر می نویسد، با حکم محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت بار دیگر یداله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شد.

با حکم محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا مس‌فروش از سمت خود در سازمان صنعت، معدن  و تجارت استان تهران برکنار و بار دیگر یداله صادقی رئیس این سازمان شد.

این بار اولی نیست که محمدرضا مس‌فروش از سمت خود در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برکنار شده و یداله صادقی جایگزین وی می شود.

طی سال‌های گذشته، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دو رییس بیشتر نداشته و تصدی این سازمان بین دو فرد مذکور جابه جا شده است.

پیش از این یداله صادقی معاون امور اقتصادی وزیر صنعت بوده و از محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت حکم خود را دریافت کرده بود.