23 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 17 دی 1396 ساعت 14:31

راه اندازی یک مجتمع تولید پلی استال جدید در عربستان

به گزارش تعاون پلاست ؛ تاسیسات جدید کلیه عملیات راه اندازی برای تولید تمامی گریدهای پلی استال را پشت سر گذاشته و به نرخ تولید کامل رسیده است.
شرکت تولیدکننده محصولات شیمیایی ویژه (Speciality materials) سلانیز (Celanese) ایالات متحده به تازگی یک تاسیسات جدید تولید پلی استال (polyacetal) با ظرفیت 50 کیلو تن در سال را در شهر صنعتی جیبل عربستان سعودی راه انداز ی کرد.
پروژه یادشده بخشی از برنامه توسعه طرح مشترک ابن سینا (Ibn Sina joint venture) این شرکت به همراه شرکت های سابک و سی ای تی (CET) به شمار می رود. سی ای تی مشترکا توسط زیرمجموعه های دو شرکت سلانیز و دوک انرژی (Duke Energy) اداره می شود.
در بیانیه دوم ژانویه این شرکت سلانیز ضمن اعلام رسمی عملیاتی سازی تاسیسات جدید تایید کرد که این تاسیسات کلیه عملیات راه اندازی برای تولید تمامی گریدهای پلی استال را پشت سر گذاشته و به نرخ تولید کامل (full production rates) رسیده است.
با راه اندازی موفق تاسیسات تولید پلی استال، سهام سلانیز از طرح ابن سینا مطابق با توافقات قبلی از 25 درصد فعلی به 32.5 درصد افزایش می یابد. زیرمجموعه های شرکت های سلانیز و دوک انرژی هر یک 25 درصد از سهام این طرح مشترک را در اختیار دارند. 50 درصد باقیمانده در مالکیت سابک است.
سه شرکت سلانیز، سابک و دوک انرژی در سال 1981 میلادی وارد همکاری برای پیشبرد طرح مشترک ابن سینا شدند.