19 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 04 بهمن 1396 ساعت 21:39

تولید ماشین سازی از سال آینده در روند کار شرکت صنعتی و تولیدی پلاستیک نوبنیان قرار دارد

به گزارش تعاون پلاست؛  وارنا فلاح مدیر عامل شرکت صنعتی و تولیدی پلاستیک نوبنیان  در زمینه این که دومین نمایشگاه تهران پلاست  رقیب ایران پلاست است اظهار داشت : در دومین نمایشگاه تهران پلاست بازدید از غرفه ها  به صورت بسیار عالی است ولی تبلیغات در زمینه این نمایشگاه بسیار ضعیف عمل شده است .

وی ادامه داد: فاصله زمانی تهران پلاست تا ایران پلاست باید یه تایم شش ماه باشد که بازدید و حضور غرفه داران در این نمایشگاه هم به نحوه ارزنده صورت گیرد و  رفت و آمد  در دومین  نمایشگاه تهران پلاست بسیار سهل و آسان می باشد .

وی در خصوص این که شرکت صنعتی و تولیدی پلاستیک نوبنیان  حدود 30  تا 35 سال  قدمت دارد  و فعالیت  در زمینه بطری و درب پلاستیکی داشته است افزود : این شرکت  تصمیم دارد در آینده نزدیک تولید ماشین سازی  را در روند کاری خود  قرار دهد .