29 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 11 بهمن 1396 ساعت 16:09

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم انجمن همگن برگزار می شود

به گزارش تعاون پلاست ؛ انجمن همگن پلاستیک تهران از اعضای خود دعوت کرد در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم این انجمن که در اسفندماه برگزار می شود شرکت کنند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم انجمن همگن برگزار می شود.

به گزارش اینپیا، بر اساس اطلاعیه منتشر شده انجمن همگن، این مجمع که قرار بود 24 دی ماه برگزار شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن رسمیت نیافت.

هیات مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران اعلام کرده است مجمع فوق العاده، 6 اسفند ماه سال جاری راس ساعت 14:30 بدر محل انجمن به نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر کوچه 12 پلاک 2 طبقه 3 برگزار شود.

دستور جلسه این نشست، استماع گزارش هیات مدیره، قرائت گزارش بازرس ،بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 95 انجمن، انتخاب بازرس و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار است.