02 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 11 بهمن 1396 ساعت 16:13

دستور العمل جدید گمرک های اجرایی صادر شد

به گزارش تعاون پلاست ؛ گمرک با صدور بخش نامه ای دستور العمل جدید گمرک های اجرایی را اعلام کرد و بر اساس این بخش نامه صادرکنندگان اعم از تولید و بازرگانی موظف شدند در گزینه نوع حمل "ارزیابی در محل " را انتخاب کنند.
دستور العمل جدید گمرک های اجرایی صادر شد

 در این بخش نامه آمده است: صادر کنندگان فرآورده های نفتی نوع حمل را الزماگ انباری" انتخاب نموده و تشریفات گمرکی با ورود حامل به محوزه گمرک صورت می گیرد.


در مناطق آزاد و به ویژه اقتصادی محموله های داخل مناطق به عنوان "حمل یکسره" و یا "انباری" و در صورتی که محموله های اظهاری خارج از مناطق باشند "ارزیابی در محل" انتخاب کنند.


در ادامه این بخش نامه آمده است: اظهارنامه صادرات که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان داشته باشند، به عت اینکه تحت هر شرایطی کالا از داخل گمرک ارسال می شود باید "حمل یکسره"و یا "انباری " را با رعایت کلیه مقررات مربوطه انتخاب کنند.