29 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 11 بهمن 1396 ساعت 16:16

ثبت نام برای شرکت در مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و اتریش

به گزارش تعاون پلاست ؛ ثبت نام برای شرکت در مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و اتریش فقط برای امروز تمدید شد
علاقمندان به شرکت در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و اتریش تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارند تا در هیات مدیره اتاق مشترک مذکور ثبت نام کنند.

ثبت نام برای شرکت در مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و اتریش فقط برای امروز تمدید شد

 متقاضیان ثبت نام در مجمع عمومی موسس که در تاریخ 15 بهمن ماه سال جاری در اتاق مشترک ایران و اتریش برگزار می شود فقط تا پایان وقت اداری امروز فرصت ثبت نام و یا تکمیل فرم دارند و اتاق مشترک ایران و اتریش از متقاضایان خواسته هرچه سریعتر ثبت نام و یا فرم و مدارک خود را تکمیل کنند.

این مهلت پیش از این تمام شده بود اما اتاق تصمیم به تمدید یک روزه آن گرفت.