19 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 14 بهمن 1396 ساعت 13:03

پاریس؛ میزبان "دومین همایش صنایع میان و پایین دستی پتروشیمی"

به گزارش تعاون پلاست ؛  "دومین دوره ی همایش صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی ایران، توسعه و سرمایه گذاری" امسال در روزهای 5 و 6 اسفند ماه 1396 به مدت دور روز برگزار خواهد شد.

دومین همایش صنایع میان و پایین دستی پتروشیمی ایران موسوم بهIPS 2018 امسال در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود.
نخستین دوره ی این همایش با همکاری شرکت نمایشگاهی "همایش سازان امروز" سال گذشته در وین اتریش برگزار شد.

محوریت گردهمایی فوق الذکر جلب سرمایه گذاران ملی و بین المللی برای توسعه صنایع پایین و میان دستی پتروشیمی است. همچنین راهکارهای چگونگی جذب این سرمایه نیز در این همایش بررسی خواهد شد.موضوع همکاری های مشترک با شرکتهای بزرگ، صاحب تکنولوژی و صاحب نام بین المللی سومین محور اساسی این گردهمایی است.

این همایش امسال نیز با همکاری شرکت نمایشگاهی "همایش سازان امروز" و " مرکز همکاری های اقتصادی - تجاری ایران و اروپا" موسوم به "IEBC" برگزار خواهد شد، ضمن آنکه آموزشکده اروپایی روش شناسی، حمکرانی و آینده پژوهی راهبردی فرانسه و گروه بین المللی حکمرانی اقتصادی فرانسه (International Team for Economic Governance) نیز در اجرای این پروژه همکاری نزدیک خواهند داشت.