27 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 16 بهمن 1396 ساعت 14:43

نکات مهم عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا دوشنبه 16 بهمن

به گزارش تعاون پلاست ؛ از بین عرضه های امروز محصولات پتروشیمی در بورس کالا، مهم‌ترین نکات را برای اطلاع و آگاهی بیشتر تولیدکنندگان و خریداران محصولات پتروشیمی انتخاب کرده است.

نکات مهم عرضه های امروز به شرح زیر است:

پلی اتیلن سبک خطی:

1. کاهش 500 تنی عرضه 209AA پتروشیمی شازند و عرضه 1000 تنی این محصول در هفته جاری.

پلی اتیلن سنگین لوله:

1. کاهش 44 تنی عرضه گرید P100 مارون و عرضه 2486 تنی این محصول در هفته جاری، 2. پتروشیمی شازند همچون هفته گذشته 2000 تن گرید مشکی P100 را عرضه کرده است.

پلی پروپیلن شیمیایی:

1. افزایش 110 تنی عرضه گرید 440G جم و عرضه 330 تنی این محصول در هفته جاری،

2. عرضه 360 تنی گرید EPC40R شازند که در هفته گذشته عرضه نشده بود،

3. افزایش 110 تنی عرضه گرید EPX3130 جم و عرضه 330 تنی این محصول در هفته جاری،

4. کاهش 21 تنی عرضه گرید ZB332C و عرضه 189 تنی این محصول در هفته جاری،

پلی پروپیلن نساجی:

1. عرضه 1496 تنی گرید C30S مارون که در هفته گذشته عرضه نشده بود،

2. کاهش 100 تنی عرضه گرید 552R شازند و عرضه 700 تنی این محصول در هفته جاری،

3. کاهش 210 تنی عرضه گرید 1102XK رجال و عرضه 315 تنی این محصول در هفته جاری،

4. افزایش 210 تنی عرضه گرید 1102XL رجال و عرضه 630 تنی این محصول در هفته جاری،

5. افزایش 22 تنی عرضه گرید Z30S مارون و عرضه 1320 تنی این محصول در هفته جاری،

6. کاهش 21 تنی عرضه گرید 550J نویدزرشییمی و عرضه 294 تنی این محصول در هفته جاری،

7. عرضه 420 تنی گرید 540L نویدزرشیمی که در هفته گذشته عرضه نشده بود.