19 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 15:22

صدور مجوز احداث طرح های تبدیل متانول به پروپیلن و الفین

به گزارش تعاون پلاست ؛  مجوز ساخت طرح های تبدیل متانول به پروپیلن و الفین ها در مناطق داخلی کشور در شهرهای کرمان، ماکو، کرمانشاه، اردبیل، مهران، خوزستان و مناطق جدید توسعه صنعت پتروشیمی نظیر پارسیان، قشم و چابهار صادر شده است.
 فرنازعلوی مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: طرح هایی که به آنها مجوز داده شده، همگام با توسعه دهندگان مناطق و احداث بسترهای زیرساخت، فعالیت اجرایی خود را آغاز کرده اند. اغلب طرح های تایید شده برپایه واحد متانول ۱۶۵۰ هزار تنی هستند وتعدادی نیز با توجه به زنجیره های تکمیلی خود، برپایه متانول ۱۸۵۰ هزار تنی و یک میلیون تنی طراحی شده اند؛ که متانول تولیدی در آنها بطور کامل در فرآیند استفاده شده و به الفین تبدیل می‌شود.
وی در مورد درنظر گرفتن ممیزی یا تاکید به استفاده از ساخت داخل در اعطای مجوز ساخت گفت: حمایت از ساخت داخل بصورت کلان در سیاست های راهبردی توسعه کشور در کلیه صنایع در نظر گرفته شده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به استفاده از تولیدات داخلی برای تامین تجهیزات طرح ها تاکید دارد. خوشبختانه یکی از دستاوردهای دوران تحریم، حرکت همگام پژوهشگران و محققان با شرکت های تولید کننده بود تا موانع تولید مانند تأمین کاتالیست هایی که دسترسی به آنها محدود شده بود یا مواد شیمیایی کمیاب را شناسایی و رفع نمایند.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: خوشبختانه همکاران در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با توفیق در تولید مواد شیمیایی مرتبط از توقف تولید واحد‌های پتروشیمی جلوگیری کردند. مسیر پژوهش و فناوری در تمام دنیا مسیری پرهزینه و طولانی است و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی توانسته با موفقیت در زمینه تولید کاتالیست و تجاری سازی فرآیندهای نوین و پشتیبانی از فرآیندهای موجود اقدامات بزرگی انجام دهد.
وی ادامه داد: حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از استراتژی تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات میانی صنعت، منجر به حرکت محققان به سمت تولید مواد شیمیایی و کاتالیست ها شده و خوشبختانه برنامه پژوهش با مسیر تولید و توسعه آتی صنعت همسو است و شرکت ها از نتیجه فعالیت پژوهشگران منتفع می شوند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز گزارش آخرین دستاوردهای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را در اختیار فعالان صنعت پتروشیمی قرار می دهد و آنها را تشویق می کند تا از پتانسیل های موجود استفاده کنند، که از لحاظ کاهش هزینه و دسترسی مداوم به تجهیزات و مواد شیمیایی برای تولید کنندگان مزیت مناسبی را ایجاد می کند.