چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 29 بهمن 1396 ساعت 12:28

کاهش سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به 8.45 درصد

به گزارش تعاون پلاست ؛ در لایحه بودجه سال 1397، قیمت هر بشکه نفت خام بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال 1396 رقم 50 دلار درنظر پیش بینی شده است.

نرخ ارز نیز با رشد 6.06 درصدی از 3300 تومان در قانون بودجه سال 1396 به 3500 تومان در لایحه بودجه سال 1397 افزایش یافت.

با بررسی ساختار کلی لایحه بودجه سال 1397 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1396 مشاهده می شود که منابع و مخارج پیش بینی شده دولت برای سال 1397 که با رشد 3.7 درصدی همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم بالای 10 درصدی می توان بیان داشت، بودجه سال 1397 ، بودجه ای انبساطی نیست.

در لایحه بودجه سال 1397، قیمت هر بشکه نفت خام بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال 1396 رقم 50 دلار درنظر پیش بینی شده است. نرخ ارز نیز با رشد 6.06 درصدی از 3300 تومان در قانون بودجه سال 1396 به 3500 تومان در لایحه بودجه سال 1397 افزایش یافت.

شایان ذکر است که منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1397 نسبت به لایحه پیشنهادی آن در سال 1396 با رشد 10.1 درصدی و نسبت به قانون بودجه سال 1396 با رشد 3.68 درصدی همراه بوده است.

با بررسی ترکیب منابع بودجه مشاهده می شود که دولت اتکای بیشتری به تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی و درآمدهای عمومی و تکیه کمتری به واگذاری دارایی های سرمایه ای و شرکت های دولتی داشته است. همچنین ثبات نسبی درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی و افت محسوس منابع شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها با لحاظ نرخ تورم قابل توجه است.

بررسی سهم منابع بودجه ای در لایحه بودجه سال 1397 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1396 نشان می دهد سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه کل کشور از 9.88 درصد در قانون بودجه سال 1396 به 8.45 درصد در لایحه بودجه سال 1397 کاهش یافته است.

از سوی دیگر سهم درآمدهای مالیاتی نیز از 10.1 درصد در قانون بودجه سال 1396 به 10.77 درصد در لایحه بودجه سال 1397 افزایش یافته است. شایان ذکر است که سهم درآمدهای مالیاتی از سرفصل درآمدها از 66.89 درصد در قانون بودجه سال 1396 به 66.55 کاهش یافت. سهم منابع شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها از منابع بودجه کل کشور در قانون بودجه سال 1396 از 69.46 درصد به 68.11 درصد کاهش یافته است.

همچنین سهم واگذاری شرکت های دولتی، انتشار اوراق مالی اسلامی و درآمدهای اختصاصی دولت از 0.8، 2.9 و 4.52 درصد در قانون بودجه سال 1396 به ترتیب به 0.5، 3.2 و 4.75 درصد تغییر یافته است.