29 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 30 بهمن 1396 ساعت 15:32

گفتگو با رییس هیأت مدیره انجمن در حاشیه نشست اضطراری هیأت مدیره و نمایندگان اعضا

به گزارش تعاون پلاست ؛ درپی افزایش بی رویه قیمت های مواداولیه پتروشیمی های داخلی و جلسه اضطراری امروز دوشنبه 30/11/96 که از ساعت 10 با حضور اعضای هیأت مدیره و تعدادی از مدیران و نمایندگان عضو انجمن آغاز شد، تصمیم جمعی برآن شد که اعضای انجمن، از این تاریخ تا دوهفته آینده از خرید مواد اولیه در بورس کالا امتناع نمایند.
 مهندس بیوک صحاف امین در حاشیه نشست اضطراری هیأت مدیره و نمایندگان اعضا گفت : باتوجه به اعلام قیمت های پایه پتروشیمی توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی در روز گذشته مورخ 96/11/29 و افزایش مجدد و نامتعارف قیمت ها در مواد اولیه پایپ گرید، نظر به اینکه ادامه کار برای واحدهای تولیدی با توجه قراردادهای این واحدها با موسسات دولتی و ارگان های خصوصی ممکن نیست  و با توجه به اینکه در شرایط کنونی ، پذیرش این قیمت ها از سوی مصرف کنندگان ، امکان پذیر نمی باشد، با دعوت از اعضای مستقر در استان های تهران و مرکزی ، برآن شدیم تا طی یک نشست اضطراری ، تدبیری در این خصوص اندیشیده شود.

وی افزود : با توجه به وضعیت موجود و نامه نگاری هایی که پیشتر دراین خصوص با ارگان های مربوطه انجام شده و با عنایت به اینکه از طرف ارگان ها هیچ گونه ترتیب عملی دراین خصوص داده نشد ، با توافق هیأت مدیره انجمن واعضای این انجمن ، مقررگردید که تا مدت دوهفته از خرید مواد اولیه در بورس کالا خودداری گردد تا نسبت به تغییرات مثبت ، اعمال نظر های لازم انجام شودچراکه انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ، نه در تعیین قیمت ها و نه در تعیین بهای ارز ، هیچ گونه نقشی نداردو مجبوریم که هرروز با قیمت بیشتر ، مواد را تهیه کنیم و در قراردادهای منعقد شده ، این افزایش قیمت را نمی توانیم اعمال کنیم.
صحاف امین در پایان خاطرنشان کرد: به هرحال ، با تصمیماتی که در نشست امروز اخذ شد امیدواریم تا بتوانیم از تعطیلی هرچه بیشتر واحدها جلوگیری کنیم.