29 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 11:37

جزئیات دومین جلسه کارگروه نیازسنجی صنعت قالبگیری بادی

به گزارش تعاون پلاست ؛ جلسه دوم کارگروه نیازسنجی دوره آموزش بادی با ریاست علیرضا ترک عضو هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک ایران و رییس کمیسون آموزش برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر علیرضا ترک، جلیل مرشیدیان از پژوهشگاه پلیمر، نقیبی از جهادین پرند، فیروز بخت از ساپل، رهنما از پژوهشگاه پلمیر ،مهران مدبری از پارت پت، قرنی از پولاد پویش، قاسمی از پارت پلیمر، شروین احمدی از پژوهشگاه پلیمر، علی شجاعی از جامعه قالبسازان، میثاق و فرزانه علیرضایی دبیر انحمن ملی حضور داشتند.

 در ابتدای جلسه آقای مهندس ترک درخصوص کمیسیون آموزش و طرح تحول آموزش و اهداف این کارگروه توضیحاتی را به اعضای جدید ارائه دادند و سرفصل های پیشنهادی جلسه اول را قرائت کردند. و از اعضای حاضر خواستند تا در این خصوص نظرات خود را اعلام کنند.

درخصوص جدا کردن بحث بطریهای PET از سایر محصولات تولیدی با روش قالبگیری بادی بحث های مفصلی صورت گرفت و اکثریت افراد حاضر در جلسه با جدا شدن این مبحث موافق بودند.

به همین منظور مقرر شد یک دوره عمومی قالبگیری بادی و یک دوره تخصصی پریفرم برگزار شود. در دوره عمومی تمام مسائل مربوط به قالبگیری بادی مطرح شود و سپس مباحث مربوط به بطری های PET و کلیه مسایل مربوط به آن در دوره تخصصی پریفرم به صورت مجزا بیان شود.

دراین جلسه سرفصل های دوره ها نهایی شد و مورد تائید قرار گرفت. و مقرر شد تا جلسه بعدی اعضای حاضر پیشنهادات خود را جهت معرفی استاد مناسب برای هر یک از سرفصلها اعلام نمایند.