29 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 12:51

رویدادهای اقتصادی جهان در روزهای آینده

به گزارش تعاون پلاست ؛ بازارهای بین المللی طی روزهای آینده بر متن مذاکرات نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا تمرکز خواهد داشت.

 به نظر می رسد مهمترین رویداد اقتصادی هفته جاری انتشار متن مذاکرات نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا است. انتشار این گزارش تاحد زیادی می تواند وضعیت نرخ بهره آمریکا طی ماه های آینده را روشن کند.بر اساس این گزارش متن مذاکرات نشست فدرال رزرو چهارشنبه منتشر خواهد شد. نشست آتی فدرال رزرو قرار است ۲۰ مارس برگزار شود.

دومین رویداد مهم اقتصادی، انتشار آمارهای فروش مسکن در آمریکا طی ماه ژانویه است. پیش بینی می شود فروش مسکن در آمریکا در این مدت با رشد ۰.۹ درصدی روبرو شده است.

سومین رویداد مهم روزهای آینده انتشار آمارهای رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماه پایانی ۲۰۱۷ خواهد بود. این آمارها قرار است پنجشنبه منتشر شود. پیش بینی می شود رشد اقتصادی بریتانیا در این مد ت به ۰.۵ درصد رسیده باشد. نرخ بیکاری بریتانیا نیز قرار است چهارشنبه منتشر شود.

چهارمین رویداد مهم انتشار آمارهای اولیه فعالیت بخش خدمات و صنعت منطقه یورو در ماه فوریه است. پیش بینی می شود این شاخص با کاهش نسبی روبرو شده باشد.متن مذاکرات نشست ژانویه بانک مرکزی اروپا نیز قرار است پنجشنبه منتشر شود.

پنجمین رویداد مهم هفته جاری نیز انتشار امارهای تورم ژاپن است. پیش بینی می شود نرخ تورم ژاپن با رشد ۱.۳ درصدی روبرو شده باشد. این مساله نشان می دهد که ژاپن هنوز نتوانسته است به نرخ تورم ۲ درصدی دست یابد.