چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 10:31

بازگشت قیمت پلیمرها به سطح هفته گذشته

به گزارش تعاون پلاست ؛ گروه پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله پتانسیل بیشترین کاهش نرخ را دارند. انتظار می رود بیشتر گروه های کالایی کاهش نرخی بیش از 200 تا 350 تومان بسته به نوع گرید، را تجربه کنند. در نتیجه قیمت ها بعد از یک افزایش شدید در هفته گذشته به همان سطح قبلی نزدیک می شوند.

قیمت محصولات پلیمری در تمامی بازارهای آسیایی روندی کاملا با ثبات داشتند و تنها سه کالا تغییرات بسیار ناچیز نرخ را تجربه کردند.
 پلی اتیلن سبکخطی و سبکفیلم هر کدام 10 دلار کاهش را در بازار چین تجربه کردند و PVC در منطقه GCC با 5 دلار افزایش و در هندوستان با 10 دلار کاهش مواجه شد. به این ترتیب قیمت های پایه هفته منتهی به 6 اسفند 1396 را تغییرات نرخ دلار در بازار داخل شکل می دهند.

نرخ دلار در یک هفته اخیر کاهش زیادی داشته است. از این رو به نظر می رسد نرخ دلار مبنای محاسبه کاهش بیش از 4 درصد و تا 5 درصد را تجربه کند. با این حال تمامی محاسبات قیمت محصولات پلیمری با نرخ دلار 45306 ریالی انجام شده است. با این احتساب نرخ دلار 5 درصد کاهش خواهد داشت و سبب کاهش نرخ تمامی گروه های کالایی خواهد شد.

همانطور که مشخص است گروه پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله پتانسیل بیشترین کاهش نرخ را دارند. انتظار می رود بیشتر گروه های کالایی کاهش نرخی بیش از 200 تا 350 تومان بسته به نوع گرید، را تجربه کنند. در نتیجه قیمت ها بعد از یک افزایش شدید در هفته گذشته به همان سطح قبلی نزدیک می شوند.