چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 10:58

لیست صاحبان حق رای و اعضای مجاز به شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

به گزارش تعاون پلاست ؛ با تائید واحد مالی و مصوبه هیات مدیره،روز یکشنبه 6 اسفند ماه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم انجمن صنایع همگن پلاستیک برگزار خواهد شد.
لذا هیات مدیره با انتشار صاحبان حق رای که حق عضویت سال 95 خود را پرداخت نموده اند و با توجه به ارسال نامه های اخطار ماده 12 اساسنامه،لیست نهایی کسانی که می توانند در این مجمع شرکت نموده و رای خود را به صندوق بیاندازد اعلام میشود.